Du sökte efter "plural Den" och fick 51 träffar

  Skriv en partner, den partnern, två partner, de där partnerna. Om man använder ett -s, som i… Läs mer

Det heter policyer. En annan lösning är att försöka skriva om meningen (så slipper du använda den h… Läs mer

…ralform på designer. Alltså heter det en designer, den designern, flera designer, de designerna. Det… Läs mer

Den här meningen blir bättre om du sätter punkt i stället för komma mellan satserna. Du kan också v… Läs mer

…skriva tentamen måste studenten …”. En nackdel med den här varianten är att man inte kan variera sig… Läs mer

Skriv centrum. Ordet centrum böjs på följande sätt: centrum, centrumet, centrum, centrumen Exempel … Läs mer

…etsamma gäller dollar och pund som inte heller får pluraländelse. Om man däremot vill tala om valuta… Läs mer

Det finns flera olika ord att välja mellan i stället för den engelska termen. Vilket som passar bäs… Läs mer

  Använd hellre morgnar än mornar när du ska skriva morgon i plural. I bestämd form plural skr… Läs mer