Du sökte efter "passa på och" och fick 88 träffar

Ja, och såväl som att fungerar bra i en sådan här konstruktion. Var försiktig med att inte blanda i… Läs mer

  Båda varianterna går bra. Pronomenen de och dem betecknar subjektsform (de) respektive objek… Läs mer

…i är mer etablerad (till exempel Japan, Australien och Puerto Rico). När namnet en ö också är ett… Läs mer

…ller också för andra platser, till exempel Lidingö och Irland.   … Läs mer

Att detta sätt använda så i meningar gör dem oftast talspråkliga. Därför är så bäst att undvika…. Läs mer

ller också för andra platser, till exempel Lidingö och Irland. … Läs mer

Skriv som svenska med stor bokstav. Detta gäller både för namn originalspråk och översatta na… Läs mer

…r man tidigare rekommenderat att placera genitiv-s detta led, här Kungen. I dag är rekommendation… Läs mer