Du sökte efter "parentes" och fick 2 träffar

…t använda hakparentes eller snedstreck på den inre parentesen (och vanlig [båg]parentes kring den yt… Läs mer

Om texten inom en parentes är en självständig mening ska punkten vara inne i parentesen. (Glöm inte… Läs mer