Du sökte efter "på grund av" och fick 88 träffar

  Skriv p.g.a., med punkter. Eftersom förkortningen är en avbrytning är det bra att sätta ut p… Läs mer

…nom. Oftast är det lätt att skilja användningen av de och dem, även om det inte hörs i talspråket… Läs mer

…nen” eftersom det är vanligast. Om man söker Google verkar ”jobbar i hamnen” va… Läs mer

Det finns många beteckningar för öar (och annan landmassa som omges av vatten) där det kan vara svå… Läs mer

rför är så bäst att undvika. Det finns några typer av uttryck då det är bra att använda så: När en … Läs mer

Säg hellre ”jag jobbar i hamnen” eftersom det är vanligast. Om man söker Google verk… Läs mer

Skriv som svenska med stor bokstav. Detta gäller både för namn originalspråk och översatta na… Läs mer

Skriv Kungen av Danmarks karameller. Kungen av Danmark är en så kallad nominalfras, det vill säga e… Läs mer