Du sökte efter "ovan nämnda" och fick 5 träffar

…åket på samma sätt som andra pronomen (se tidigare nämnda exempel). Men när pronomenet används i en … Läs mer

…uslimska guden avses. När man däremot, som jag gör ovan, använder ordet för att beteckna ett övernat… Läs mer

…rläst för många. Därför är det bättre att göra som ovan. … Läs mer

…det) för att uttrycka ägandeformen. Som vi skriver ovan är det bäst att använda gruppgenitiv när de … Läs mer

…la om individer, på samma sätt som de tre exemplen ovan. Att säga en personal är sjuk följer alltså … Läs mer