Du sökte efter "osa" och fick 5 träffar

Skriv med stor bokstav om det är verket som avses: Bibeln, Koranen. Om man däremot talar om ett exe… Läs mer

  Benämningar på religiösa storheter skrivs traditionellt med stor bokstav när man syftar på j… Läs mer

Semikolon används när punkt är för starkt och komma för svagt avskiljande. Man kan alltså säga att … Läs mer

Båda varianterna går bra. Tidigare har det setts som fel att utelämna att, och det är fortfarande v… Läs mer

Oftast är det förledet som styr om en sammansättning ska skrivas med foge-s eller inte. Man brukar … Läs mer