Du sökte efter "okej" och fick 6 träffar

  Nej, skriv förrän. Både förräns och förrens  (såväl som förns) är talspråkliga varianter av … Läs mer

Båda varianterna går bra. Tidigare har det setts som fel att utelämna att, och det är fortfarande v… Läs mer

Har och hade kan du utelämna utan problem i alla texttyper. Formen Ha går bra att utelämna om verbe… Läs mer

Att på detta sätt använda så i meningar gör dem oftast talspråkliga. Därför är så bäst att undvika…. Läs mer

Ja, Såväl flera utropstecken eller frågetecken i rad, som de två tecknen kombinerade (?!) går bra a… Läs mer

Ja, du kan använda singularformen på prestanda. Det finns flera latinska lånord i svenskan som slut… Läs mer