Du sökte efter "och" och fick 6 träffar

… Digital valuta ökad användning: valuta som skapas och lagras elektroniskt. Exempel på användande av… Läs mer

Ipad skrivs med stor begynnelsebokstav, likaså Iphone och Ipod, detta trots att Apple själva skrive… Läs mer

…om föregår listan bör man skriva med liten bokstav och endast ha punkt efter det sista ledet. Alla d… Läs mer

Båda varianterna går bra. Tidigare har det setts som fel att utelämna att, och det är fortfarande v… Läs mer

Ja, du kan använda singularformen på prestanda. Det finns flera latinska lånord i svenskan som slut… Läs mer

… tal, medan varianterna ”han är lika stor som jag” och ”han är större än jag” har dominerat i skrift… Läs mer