Du sökte efter "namn inom ett citat" och fick 77 träffar

Citeras någon inuti ett citat så används apostrof runt det andra citatet. Till exempel: Domaren sat… Läs mer

Är det bara ett kortare avsnitt som utelämnas räcker det att du markerar detta med tre punkter. Til… Läs mer

Om citatet är insprängt låter du fråge- eller utropstecknet stå kvar: ”Jag hoppas att du kommer på … Läs mer

Om citatet är en fristående mening låter du punkten vara kvar inom citatet: Han sa: ”jag kommer på … Läs mer

Oftast stryker man skiljetecknet i citatet: Håller du med om att vi inte ska ställa frågan ”Hur mån… Läs mer

Skriv som på svenska med stor bokstav. Detta gäller både för namn på originalspråk och översatta na… Läs mer

Om texten inom en parentes är en självständig mening ska punkten vara inne i parentesen. (Glöm inte… Läs mer

Båda varianterna går bra. Sorts och slags är genitivvarianter av orden sort och slag. Sort är ett s… Läs mer

Ja det går bra, även om det är bäst att undvika eftersom att det kan bli rörigt för läsaren. Om det… Läs mer

Skriv ett centrum. Centrum böjs på följande sätt: ett centrum – det centrumet – flera centrum – de … Läs mer