Du sökte efter "mellan-europa Mellaeuropa" och fick 19 träffar

…”. Därför blir det överflödigt att skriva ut mellan eller från innan klockslagen. Skriv alltså… Läs mer

I de flesta fall går det lika bra att skriva mellan såväl som emellan.  Det finns vissa formulering… Läs mer

Den här meningen blir bättre om du sätter punkt i stället för komma mellan satserna. Du kan också v… Läs mer

Utlämna har en riktning. Verbet innebär att någon sträcker ut något till en annan person. Jfr till … Läs mer

Huvudregeln är att ”vare sig … eller” skrivs ihop med en negation, medan ”varken … eller” inte gör … Läs mer

Traditionellt har man använt ”bland annat” när man vill framhålla en punkt, omständighet eller likn… Läs mer

När man hänvisar till en text med se gör man en direkt hänvisning. Om man däremot använder jfr, så … Läs mer

Nej, det kan man inte. Grundregeln är att procenttecken (%) bara kan skrivas ut efter tal som är sk… Läs mer

Använd tankstreck. Tankstreck används mellan ortnamn och mellan siffror när man vill uttrycka förhå… Läs mer

…kiljande. Man kan alltså säga att semikolon är ett mellanting mellan komma och punkt. Oftast använde… Läs mer