Du sökte efter "man" och fick 77 träffar

…, i detta fall människor. Många sådana här ord kan man redan använda för att beteckna individer inom… Läs mer

… rädd) har ingen etablerad form för t-ord (ord som man kan sätta ett framför, till exempel träd elle… Läs mer

Tidigare har man kunnat använda han som ett slags könsneutralt pronomen när man syftar på både kvin… Läs mer

Oftast är det förledet som styr om en sammansättning ska skrivas med foge-s eller inte. Man brukar … Läs mer

fffff   Säg hellre ”jag jobbar i hamnen” eftersom det är vanligast. Om man söker p… Läs mer

Huvudregeln är att använda bokstäver för tal mellan ett och tolv. För högre tal använder man normal… Läs mer

Citeras någon inuti ett citat så används apostrof runt det andra citatet. Till exempel: Domaren sat… Läs mer

Syftar man på personen som innehar detta ämbete behandlas det som en titel och skrivs följaktligen … Läs mer

Skriv med stor bokstav. Skriver man ut hela namnet på en regional domstol eller annan myndighet skr… Läs mer

…kt fortsättning på meningen som föregår listan bör man skriva med liten bokstav och endast ha punkt … Läs mer