Du sökte efter "liten bokstav" och fick 35 träffar

Skriv med liten bokstav. Förvaltningsorgan som det finns flera av skrivs normalt med liten bokstav…. Läs mer

Skriv med liten bokstav. Regeringen tillhör en grupp grundläggande samhällsinrättningar som alla sk… Läs mer

  Båda varianterna går bra, men skriv hellre med liten bokstav. Internet sågs tidigare helt en… Läs mer

Skriv stor bokstav på första ordet och liten bokstav på de andra orden: Statens järnvägar, Holmen p… Läs mer

Skriv med liten bokstav: internationella kvinnodagen. Benämningar på olika dagar och högtider skriv… Läs mer

…på den centrala myndigheten bör du skriva med stor bokstav: ”Polisen har den senaste tiden gen… Läs mer

Skriv med stor bokstav. Skriver man ut hela namnet på en regional domstol eller annan myndighet skr… Läs mer

Skriv med liten bokstav: andra världskriget, franska revolutionen, renässansen, trettioåriga kriget… Läs mer

Det beror på sammanhanget. Handlar det om direkt anföring skriver man med stor bokstav: Kalle vände… Läs mer

…på den centrala myndigheten bör du skriva med stor bokstav: ”Det framgår av rapporten från Arbetsför… Läs mer