Du sökte efter "liten bokstav" och fick 35 träffar

Skriv med liten bokstav. Ord som bildats genom avledningar av personnamn får i normalfallet liten b… Läs mer

…det som en titel och skrivs följaktligen med liten bokstav: ”Det kom fram att den dåvarande justitie… Läs mer

Skriv med stor bokstav om det är verket som avses: Bibeln, Koranen. Om man däremot talar om ett exe… Läs mer

…det som en titel och skrivs följaktligen med liten bokstav: ”Ett flertal anmälningar av samma karakt… Läs mer

Skriv som på svenska med stor bokstav. Detta gäller både för namn på originalspråk och översatta na… Läs mer

…rtiet. Även initialförkortningarna skrivs med stor bokstav: S, C, M, MP. Även sammansättningar med p… Läs mer

  I svenskan skrivs alla månader och veckodagar med små bokstäver. Skriv alltså maj och inte M… Läs mer

Nej, sådana här ord behåller sin form även då de inleder en mening.   Detta gäller också för a… Läs mer