Du sökte efter "lika bokstav" och fick 37 träffar

  Benämningar på religiösa storheter skrivs traditionellt med stor bokstav när man syftar på j… Läs mer

Skriv med stor bokstav om det är verket som avses: Bibeln, Koranen. Om man däremot talar om ett exe… Läs mer

…rtiet. Även initialförkortningarna skrivs med stor bokstav: S, C, M, MP. Även sammansättningar med p… Läs mer

…det som en titel och skrivs följaktligen med liten bokstav: ”Ett flertal anmälningar av samma karakt… Läs mer

…på den centrala myndigheten bör du skriva med stor bokstav: ”Det framgår av rapporten från Arbetsför… Läs mer

Skriv med liten bokstav: andra världskriget, franska revolutionen, renässansen, trettioåriga kriget… Läs mer

Det beror på sammanhanget. Handlar det om direkt anföring skriver man med stor bokstav: Kalle vände… Läs mer

Skriv med liten bokstav: internationella kvinnodagen. Benämningar på olika dagar och högtider skriv… Läs mer