Du sökte efter "lika bokstav" och fick 37 träffar

Ja, det är det. Att använda ”Han är lika stor som mig” eller ”han är större än mig” har länge varit… Läs mer

Skriv med liten bokstav. Förvaltningsorgan som det finns flera av skrivs normalt med liten bokstav…. Läs mer

Skriv med stor bokstav. Skriver man ut hela namnet på en regional domstol eller annan myndighet skr… Läs mer

…på den centrala myndigheten bör du skriva med stor bokstav: ”Polisen har den senaste tiden gen… Läs mer

Skriv stor bokstav på första ordet och liten bokstav på de andra orden: Statens järnvägar, Holmen p… Läs mer

  Båda varianterna går bra, men skriv hellre med liten bokstav. Internet sågs tidigare helt en… Läs mer

Skriv med liten bokstav. Regeringen tillhör en grupp grundläggande samhällsinrättningar som alla sk… Läs mer

…ningen som föregår listan bör man skriva med liten bokstav och endast ha punkt efter det sista ledet… Läs mer

Skriv som på svenska med stor bokstav. Detta gäller både för namn på originalspråk och översatta na… Läs mer

…det som en titel och skrivs följaktligen med liten bokstav: ”Det kom fram att den dåvarande justitie… Läs mer