Du sökte efter "kommatecken före eller " och fick 9 träffar

Båda alternativen räknas numer som korrekta. Men det går inte att byta ut innan mot före i alla sam… Läs mer

  Sätt valutatecknet efter beloppet: 100 €, 100 £, 100 $. Det gäller också när du skriver ut b… Läs mer

Om de tre punkterna innebär att ett ord har blivit avbrutet ska det inte vara mellanrum: ”Kry… Läs mer

…v god mat just den tisdagen, som infaller 47 dagar före påsk.   Fettisdagen kallas också för fastlag… Läs mer

…”. Detsamma gäller för ord som slutar med -x eller -z. Finns det risk för missförstånd kan du … Läs mer

  Kolon används före uppräkningar, förklaringar och exemplifieringar: ”Det fanns tre rät… Läs mer

…mer och gå på bio i morgon”). När att kommer före ett verb i infinitiv (att cykla, att städa, … Läs mer