Du sökte efter "jag kommer att först" och fick 106 träffar

Båda varianterna går bra. Tidigare har det setts som fel att utelämna att, och det är fortfarande v… Läs mer

Om meningen har frågeform är det naturligast att skriva frågetecknet först, dvs. ?!. … Läs mer

oftast spontant genom ”viktprincipen”. Det innebär att man låter det tyngre ledet stå sist, i detta … Läs mer

de ”Kom inte på fredag!”? Om det är möjligt är det förstås bäst att skriva om meningarna för att und… Läs mer

Ja, och såväl som att fungerar bra i en sådan här konstruktion. Var försiktig med att inte blanda i… Läs mer

Skriv filippinier eller filippinska. I plural heter det filippinier och filippinskor. Om du vill bi… Läs mer

Ja, det går bra att formulera sig på det sättet. Det finns nämligen en betydelseskillnad mellan attLäs mer

… varken han eller hon som en bra lösning, eftersom att det innebär att många människor utesluts: &#8… Läs mer

Har och hade kan du utelämna utan problem i alla texttyper. Formen Ha går bra att utelämna om verbe… Läs mer