Du sökte efter "jag är äldre än dig" och fick 24 träffar

…” syftar mer på en successiv process kring starten än vad ”starta” gör. Det finns flera sådana här u… Läs mer

da ordet ömsevinst, som också är mer lätthanterlig än den andra varianten. … Läs mer

Inte är mer neutralt än ej och icke, som de flesta uppfattar som mer formella och ålderdomligare. I… Läs mer

Om du syftar på trådlöst nätverk, skriv hellre wifi än wi-fi. Om du däremot menar branschorganisati… Läs mer

…är sättet, det är snarare mindre uppseendeväckande än om man skulle använda de latinska singularform… Läs mer

kicka e-post eller att e-posta) bättre att använda än den engelska stavningen mail. Varianten e-post… Läs mer

…terska. Skriv hellre riksdagsledamot och idrottare än riksdagsman/-kvinna och idrottsman/-kvinna. Ma… Läs mer

Hur du vill inleda ditt mejl bestämmer du själv. Men ”Hej!” kan ses som mer informellt än de andra … Läs mer