Du sökte efter "jag är äldre än dig" och fick 24 träffar

Ja, det är det. Att använda ”Han är lika stor som mig” eller ”han är större än mig” har länge varit… Läs mer

…första när den andra satsen har ett annat innehåll än den första när den andra satsen har en annan f… Läs mer

man en mening med flera tal där något tal är högre än tolv bör man dock vara konsekvent. Oftast är d… Läs mer

Skriv sjyst eller schyst. Dessa varianter följer mönstret hos andra svenska ord bättre än schysst o… Läs mer

v rasifierad Hon är redan en viktig ambassadör, om än inofficiell, för alla kvinnliga gräsrötter och… Läs mer

…ärför egentligen inga skäl att skriva ”skall”. Den äldre formen kan dessutom lätt uppfattas som ålde… Läs mer

…221; Ett annat vanligt användningsområde för kolon är vid direkt anföring: Jag har flera gånger sagt… Läs mer

Ja, det går bra att säga till exempel ”två personal är sjuk i dag”. Personal är ett så … Läs mer

…l hållbar tillväxt.” ”CSN har beslutat att bevilja dig studiemedel för studier vid Stockholms univer… Läs mer