Du sökte efter "inleda mening med att" och fick 108 träffar

an däremot upplevas som avståndstagande. Glöm inte att om du väljer ”Hej,”-varianten, så måste du in… Läs mer

Nej, sådana här ord behåller sin form även då de inleder en mening.   Detta gäller också för a… Läs mer

Oftast stryker man skiljetecknet i citatet: Håller du med om att vi inte ska ställa frågan ”Hur mån… Läs mer

Båda varianterna går bra. Tidigare har det setts som fel att utelämna att, och det är fortfarande v… Läs mer

Om meningen har frågeform är det naturligast att skriva frågetecknet först, dvs. ?!. … Läs mer

Ja, det går bra att formulera sig på det sättet. Det finns nämligen en betydelseskillnad mellan attLäs mer

Har och hade kan du utelämna utan problem i alla texttyper. Formen Ha går bra att utelämna om verbe… Läs mer