Du sökte efter "ifråga eller i fråga" och fick 5 träffar

Nej. ”Hanna frågade om du var där” är en indirekt fråga, och sådana avslutas alltid med punkt. Fråg… Läs mer

!” Om ett citat avslutar en mening som i sig är en fråga eller ett utrop ska du stryka citatets fråg… Läs mer