Du sökte efter "hur skriver man datum" och fick 125 träffar

Datum skrivs vanligtvis enligt följande modell: ”den 15 april 2007”, ”den 9 augus… Läs mer

Oftast är det förledet som styr om en sammansättning ska skrivas med foge-s eller inte. Man brukar … Läs mer

… rädd) har ingen etablerad form för t-ord (ord som man kan sätta ett framför, till exempel träd elle… Läs mer

Skriv med stor bokstav. Skriver man ut hela namnet på en regional domstol eller annan myndighet skr… Läs mer

Akvarium böjs så här: ett akvarium – det akvariet – flera akvarier – de akvarierna. Om man ska anvä… Läs mer

Syftar man på personen som innehar detta ämbete behandlas det som en titel och skrivs följaktligen … Läs mer

Citeras någon inuti ett citat så används apostrof runt det andra citatet. Till exempel: Domaren sat… Läs mer

…ll vara ännu mer exakt och även inkludera sekunder skriver du på följande sätt: ”klockan 23.02… Läs mer

…kaså Iphone och Ipod, detta trots att Apple själva skriver med litet i och stort p (iPad). För att b… Läs mer

  Skriv en partner, den partnern, två partner, de där partnerna. Om man använder ett -s, som i… Läs mer