Du sökte efter "heter det coop:s eller coops" och fick 26 träffar

Skriv centrum. Ordet centrum böjs på följande sätt: centrum, centrumet, centrum, centrumen Exempel … Läs mer

  Använd hellre morgnar än mornar när du ska skriva morgon i plural. I bestämd form plural skr… Läs mer

lltså mejl och e-post (att mejla och skicka e-post eller att e-posta) bättre att använda än den enge… Läs mer

av vatten) där det kan vara svårt att avgöra om på eller i är rätt preposition. Normalt använder man… Läs mer

  Båda varianterna går bra, men det kan vara bra att veta att ner kan uppfattas som en mer var… Läs mer

är självklart om ett ord är ett t-ord (parasollet) eller n-ord (parasollen). Ofta händer detta med l… Läs mer

Om snickaren syftar på en man använder man vanligtvis -e-ändelsen på adjektivet (arge). Om snickare… Läs mer

andlar det om man bör skriva genitiv-s på alla led eller använda gruppgenitiv (ett –ssista ledet… Läs mer

Skriv ett centrum. Centrum böjs på följande sätt: ett centrum – det centrumet – flera centrum – de … Läs mer

Skriv Västerlandet med stor bokstav. … Läs mer