Du sökte efter "han eller hennes" och fick 11 träffar

Ja, det är det. Att använda ”Han är lika stor som mig” eller ”han är större än mig” har länge varit… Läs mer

ftar på både kvinnor och män. I dag ses varken han eller hon som en bra lösning, eftersom att det in… Läs mer

Ändelserna -ende/-ande och -endes/-andes har betydelsemässigt kommit att närma sig varandra under s… Läs mer

I talat språk och skriftspråk där man strävar efter att vara talspråksnära går det bra att använda … Läs mer

… blev mer och mer nergången för varje år som gick: Han slutade att raka sig och gick runt i samma sm… Läs mer

…ttre att du låter det stå kvar: Är du säker på att han ropade ”Kom inte på fredag!”? Om det är möjli… Läs mer

Om citatet är insprängt låter du fråge- eller utropstecknet stå kvar: ”Jag hoppas att du kommer på … Läs mer

…Nyordslistan är ett urval av de ord som tillkommit eller etablerat sig i språket under det gångna år… Läs mer

…ag kommer på fredag.” Om citatet utgörs av ett ord eller en fras och kommer efter kolon placerar du … Läs mer

…dem), på samma sätt som exempelvis vi/oss, jag/mig eller han/honom. Oftast är det lätt att skilja på… Läs mer