Du sökte efter "han är lika gammal som jag" och fick 111 träffar

igt i tal, medan varianterna ”han är lika stor som jag” och ”han är större än jag” har dominerat i s… Läs mer

Tidigare har man kunnat använda han som ett slags könsneutralt pronomen när man syftar på både kvin… Läs mer

…ck uppfattas fortfarande -andes/-endes-varianterna som mer talspråkliga och informella hos många spr… Läs mer

…ra efter kolon bör man ha stor bokstav på meningen som följer: ”Han blev mer och mer nergången… Läs mer

…tsform (dem), på samma sätt som exempelvis vi/oss, jag/mig eller han/honom. Oftast är det lätt att s… Läs mer

…sig av sådana här konstruktioner. I all annan text är det bäst att undvika. Konstruktionen ”dubbelt … Läs mer

Skriv med stor bokstav om det är verket som avses: Bibeln, Koranen. Om man däremot talar om ett exe… Läs mer

ll Danmark. Det här rådet gäller främst för fraser som kan ses som relativt vanligt förekommande, so… Läs mer