Du sökte efter "flera studerande flera studerande" och fick 30 träffar

Syftar man på personen som innehar detta ämbete behandlas det som en titel och skrivs följaktligen … Läs mer

  Medium böjs enligt mönstret: ett medium – det mediet – flera medier – de medierna. Ska du sk… Läs mer

  Jubileum böjs enligt mönstret: ett jubileum – det jubileet – flera jubileer – de jubileerna…. Läs mer

  Gymnasium böjs enligt mönstret: ett gymnasium – det gymnasiet – flera gymnasier – de gymnasi… Läs mer

Det finns flera olika ord att välja mellan i stället för den engelska termen. Vilket som passar bäs… Läs mer

  Auditorium böjs enligt mönstret: ett auditorium – det auditoriet – flera auditorier – de aud… Läs mer

  Solarium böjs enligt mönstret: ett solarium – det solariet – flera solarier – de solarierna…. Läs mer

Syftar du på personen som innehar detta ämbete behandlas det som en titel och skrivs följaktligen m… Läs mer

…dra har använts för att framhålla en person (eller flera). I dag blandas uttrycken ofta, även om det… Läs mer