Du sökte efter "för övrigt" och fick 75 träffar

En manlig sjuksköterska kallas för sjuksköterska. Om man behöver precisera går det bra att skriva m… Läs mer

Det finns flera olika ord att välja mellan i stället för den engelska termen. Vilket som passar bäs… Läs mer

  Nåra är en talspråklig variant av några som du bara bör använda i skrift när du vill vara ta… Läs mer

Huvudregeln är att ”vare sig … eller” skrivs ihop med en negation, medan ”varken … eller” inte gör … Läs mer

Båda varianterna går bra. Tidigare har det setts som fel att utelämna att, och det är fortfarande v… Läs mer

  Såna är en talspråklig variant av sådana som du bara bör använda i skrift när du vill vara t… Läs mer

…pprepa substantivet eller namnet Om texten inte är för lång och substantivet eller namnet som du skr… Läs mer