Du sökte efter "ett löfte" och fick 71 träffar

Båda varianterna går bra. Sorts och slags är genitivvarianter av orden sort och slag. Sort är ett s… Läs mer

Skriv ett centrum. Centrum böjs på följande sätt: ett centrum – det centrumet – flera centrum – de … Läs mer

Citeras någon inuti ett citat så används apostrof runt det andra citatet. Till exempel: Domaren sat… Läs mer

Ett litet antal adjektiv (till exempel flat, timid och rädd) har ingen etablerad form för t-ord (or… Läs mer

Ja, spoilervarning är ett ord som finns med i nyordslistan 2014. Nyordslistan är ett urval av de or… Läs mer

Ja, attefallshus är i allra högsta grad ett riktigt ord och finns med i nyordslistan 2014. Nyordsli… Läs mer

…e genus, och innebär att det inte är självklart om ett ord är ett t-ord (parasollet) eller n-ord (pa… Läs mer

Är det bara ett kortare avsnitt som utelämnas räcker det att du markerar detta med tre punkter. Til… Läs mer

…ebär att när förledet i sammansättningen slutar på ett s-ljud eller sje-ljud, så ska man inte använd… Läs mer

Fotobomba är ett ord.  Fotobomba finns med i nyordslistan 2014. Nyordslistan är ett urval av de ord… Läs mer