Du sökte efter "egennamn" och fick 5 träffar

Sammansatta ord där efterledet är ett egennamn skrivs med stor bokstav. Skriv alltså Mediesverige. … Läs mer

…fras, det vill säga ett substantiv, pronomen eller egennamn med dess eventuella bestämningar. Substa… Läs mer

…ägar, Holmen pappersbruk. Om flera ord i namnet är egennamn i sig, ska alla dessa skrivas med stor b… Läs mer

…stav. Internet sågs tidigare helt entydigt som ett egennamn, varför man skrev det med stor bokstav. … Läs mer

…händelser vars benämning är bildad med geografiska egennamn, där det ska vara stor bokstav: Irakkrig… Läs mer