Du sökte efter "direkt anförimng" och fick 5 träffar

Det beror på hur din lista ser ut. Om punkterna är en direkt fortsättning på meningen som föregår l… Läs mer

När man hänvisar till en text med se gör man en direkt hänvisning. Om man däremot använder jfr, så … Läs mer

…t annat vanligt användningsområde för kolon är vid direkt anföring: Jag har flera gånger sagt: ”Vi m… Läs mer

…punkt. Frågetecken använder man när meningen är en direkt fråga: ”Var du där?”   … Läs mer

Det beror på sammanhanget. Handlar det om direkt anföring skriver man med stor bokstav: Kalle vände… Läs mer