Du sökte efter "det vill säga förkortning" och fick 36 träffar

I de flesta sammansättningar med en förkortning använder du bindestreck: EU-samarbete, e-post, JO-b… Läs mer

Ja, det går bra att säga till exempel ”två personal är sjuk i dag”. Personal är ett så … Läs mer

…radet 2000-2099 och årtusendet 2000-2999 genom att säga tjugohundratalet och tvåtusentalet är det bä… Läs mer

Ja, det kan man säga, digital valuta finns med i nyordslistan 2014. Nyordslistan är ett urval av de… Läs mer

…t går emot de flestas språkkänsla att skriva eller säga ”ett rätt barn”, även om det enl… Läs mer

eställningen … inte är medvetet provokativ”. Om du vill utelämna ett längre stycke sätter du de tre … Läs mer

Ja, det går bra att formulera sig på det sättet. Det finns nämligen en betydelseskillnad mellan att… Läs mer

  Ja. Även om böjningen (av adjektivet få: få – färre – färst) är ovanlig så är de… Läs mer

I talat språk och skriftspråk där man strävar efter att vara talspråksnära går det bra att använda … Läs mer