Du sökte efter "de eller det" och fick 79 träffar

Skriv Västerlandet med stor bokstav. … Läs mer

Oftast är det förledet som styr om en sammansättning ska skrivas med foge-s eller inte. Man brukar … Läs mer

Skriv Kungen av Danmarks karameller. Kungen av Danmark är en så kallad nominalfras, det vill säga e… Läs mer

  Gymnasium böjs enligt mönstret: ett gymnasium – det gymnasiet – flera gymnasier – de gymnasi… Läs mer

Ja, det går bra att säga till exempel ”två personal är sjuk i dag”. Personal är ett så … Läs mer

  Solarium böjs enligt mönstret: ett solarium – det solariet – flera solarier – de solarierna…. Läs mer

  Jubileum böjs enligt mönstret: ett jubileum – det jubileet – flera jubileer – de jubileerna…. Läs mer

  Medium böjs enligt mönstret: ett medium – det mediet – flera medier – de medierna. Ska du sk… Läs mer

…framför, till exempel träd eller bord) i svenskan. Det går emot de flestas språkkänsla att skriva el… Läs mer