Du sökte efter "de eller dem" och fick 6 träffar

  Båda varianterna går bra. Pronomenen de och dem betecknar subjektsform (de) respektive objek… Läs mer

listan däremot är mer självständiga bör man skriva dem med stor bokstav och avsluta varje led med pu… Läs mer

ärför kan det ändå vara bra att vara försiktig med dem i formell text. … Läs mer

…skjortorna”. Att skriva orden som vi uttalar dem (beigea/beiga/beigt, orangea/oranga/oranget e… Läs mer

Om du nämner flera valutor i din text och det finns risk för förväxling mellan dem är det bäst att … Läs mer

Att på detta sätt använda så i meningar gör dem oftast talspråkliga. Därför är så bäst att undvika…. Läs mer