Du sökte efter "dag och datum" och fick 18 träffar

Båda varianterna går bra. Tidigare har det setts som fel att utelämna att, och det är fortfarande v… Läs mer

  Båda varianterna går bra. Pronomenen de och dem betecknar subjektsform (de) respektive objek… Läs mer

… att placera genitiv-s på detta led, här Kungen. I dag är rekommendationen att placera genitiv-s på … Läs mer

…standa och ett antibiotikum – flera antibiotika. I dag använder dock de flesta pluralvarianterna äve… Läs mer

…t ska du?”, ”Vart går tåget?”. I dag är det vanligt att man i talspråk säger vart … Läs mer

  Kolon används före uppräkningar, förklaringar och exemplifieringar: ”Det fanns tre rät… Läs mer

Helg- och kalenderdagar skrivs med liten bokstav: jul, påsk, annandag jul, första maj, pingst, alla… Läs mer

… tal, medan varianterna ”han är lika stor som jag” och ”han är större än jag” har dominerat i skrift… Läs mer