Du sökte efter "bindestreck" och fick 6 träffar

Bindestreck används i sammansättningar med siffror. Skriv alltså: 45-åringen, 1800-talet.  … Läs mer

Använd tankstreck. Tankstreck används mellan ortnamn och mellan siffror när man vill uttrycka förhå… Läs mer

I de flesta sammansättningar med en förkortning använder du bindestreck: EU-samarbete, e-post, JO-b… Läs mer

Skriv sammansättningarna som ett ord, utan bindestreck: euroområde, euroland. … Läs mer

Sammansättningar mellan två förkortningar kan du skriva ihop utan bindestreck: hdtv. Men om förkort… Läs mer

…ska vara tankstreck mellan de två första leden och bindestreck mellan de sista. … Läs mer