Du sökte efter "Till och med " och fick 66 träffar

  Sätt valutatecknet efter beloppet: 100 €, 100 £, 100 $. Det gäller också när du skriver ut b… Läs mer

er ut något till en annan person. Jfr till exempel med en person som utlämnas från ett land till ett… Läs mer

ga att kolon i detta fall motsvarar uttryck i stil med ”nämligen”, ”det vill säga”. I dessa fall föl… Läs mer

;, ”från 12 till 19”, ”mellan 13 och 19”. … Läs mer

Skriv coachning. När vi bildar substantiv av verb i svenskan lägger vi till -ning på verbet, till e… Läs mer

Ja. När ett företag eller en myndighet skriver om sig själva med bara namnet kan det lätt uppfattas… Läs mer

Båda varianterna är korrekta. I fjol respektive fjor är dialektala varianter med samma betydelse. I… Läs mer

personer till festen”. Skriver man en mening med flera tal där något tal är högre än tolv bör … Läs mer

…or alltid på sammanhanget. Två bra ord är lägga ut och utläggning. Men man kan också använda sig av … Läs mer

Ett litet antal adjektiv (till exempel flat, timid och rädd) har ingen etablerad form för t-ord (or… Läs mer