Du sökte efter "Till och med " och fick 66 träffar

Skriv dopning. När vi bildar substantiv av verb i svenskan lägger vi till -ning på verbet, till exe… Läs mer

Skriv mobbning. När vi bildar substantiv av verb i svenskan lägger vi till -ning på verbet, till ex… Läs mer

ollet) eller n-ord (parasollen). Ofta händer detta med lånord (bacon -en/-et), men kan också bero på… Läs mer

Skriv dumpning. När vi bildar substantiv av verb i svenskan lägger vi till -ning-formen, till exemp… Läs mer

Skriv med liten bokstav. Förvaltningsorgan som det finns flera av skrivs normalt med liten bokstav…. Läs mer

Skriv joggning. När vi bildar substantiv av verb i svenskan lägger vi till -ning på verbet, till ex… Läs mer

… innan för att inleda bisatser: ”Elsa kommer till flygplatsen innan vi landar”, men inte… Läs mer

Är det bara ett kortare avsnitt som utelämnas räcker det att du markerar detta med tre punkter. Til… Läs mer

…ning på meningen som föregår listan bör man skriva med liten bokstav och endast ha punkt efter det s… Läs mer