Du sökte efter "Till och med " och fick 66 träffar

Oftast är det förledet som styr om en sammansättning ska skrivas med foge-s eller inte. Man brukar … Läs mer

er inom kollektivet. Till exempel gisslan, polisen och vakt. Personal har länge bara betecknat ett k… Läs mer

…ska skriva tentamen måste studenten …”. En nackdel med den här varianten är att man inte kan variera… Läs mer

Båda varianterna går bra. Tidigare har det setts som fel att utelämna att, och det är fortfarande v… Läs mer

Du kan skriva 9–5-jobb. Glöm inte att det ska vara tankstreck mellan de två första leden och bindes… Läs mer

Ja. Skriv ”Det är dels en gyllene gravkrans, dels en kvinnotorso av marmor.” Skriv inte… Läs mer

Om du vill använda ett uttryck som är nära originalet kan du välja vinn-vinn-situation. Ett annat s… Läs mer

I talat språk och skriftspråk där man strävar efter att vara talspråksnära går det bra att använda … Läs mer

t att inte blanda ihop den här typen av uppräkning med vanlig uppräkning där man använder komma: Hon… Läs mer