Du sökte efter "Stor eller liten bokstav i Försäkringskasan" och fick 39 träffar

t organ skriver man med stor bokstav: ”Ärendet kom in till Kommunfullmäktige i Haninge kommun i slut… Läs mer

Skriv med liten bokstav. Regeringen tillhör en grupp grundläggande samhällsinrättningar som alla sk… Läs mer

  Båda varianterna går bra, men skriv hellre med liten bokstav. Internet sågs tidigare helt en… Läs mer

tatens järnvägar, Holmen pappersbruk. Om flera ord i namnet är egennamn i sig, ska alla dessa skriva… Läs mer

a med liten bokstav: ”Det ryktas att polisen inte kom dit snabbt nog.” En generell regel… Läs mer

r man med stor bokstav: Svea hovrätt, Miljönämnden i Huddinge kommun, Kulturnämnden i Göteborgs stad… Läs mer

deraterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet. Även initialförkortningarna skrivs med stor bokstav: S… Läs mer

Skriv med liten bokstav: internationella kvinnodagen. Benämningar på olika dagar och högtider skriv… Läs mer

Syftar du på personen som innehar detta ämbete behandlas det som en titel och skrivs följaktligen m… Läs mer

bra.” Om meningen som följer efter kolonet däremot inte är fullständig, i typfallet en uppräkning el… Läs mer