Du sökte efter "Stor eller liten bokstav i Försäkringskasan" och fick 39 träffar

Skriv med stor bokstav om det är verket som avses: Bibeln, Koranen. Om man däremot talar om ett exe… Läs mer

ettioåriga kriget, medeltiden. Det här gäller dock inte för händelser vars benämning är bildad med g… Läs mer

på något av de lokala kontoren eller verksamheten i allmänhet bör du skriva med liten bokstav: ”Hon… Läs mer

Syftar man på personen som innehar detta ämbete behandlas det som en titel och skrivs följaktligen … Läs mer

Skriv som på svenska med stor bokstav. Detta gäller både för namn på originalspråk och översatta na… Läs mer

Skriv med liten bokstav. Ord som bildats genom avledningar av personnamn får i normalfallet liten b… Läs mer

Nej, sådana här ord behåller sin form även då de inleder en mening.   Detta gäller också för a… Läs mer

  I svenskan skrivs alla månader och veckodagar med små bokstäver. Skriv alltså maj och inte M… Läs mer