Du sökte efter "Skriva ut antal personer" och fick 74 träffar

…l använder man normalt siffror: ”Det var sex personer där”,  ”Totalt kom 45 person… Läs mer

…n. Men gränserna har under de senaste åren suddats ut något, och numera används såväl sedan som sen … Läs mer

…t att variera texten, och löper ingen risk för att personer ska upplevas som ting. Men det här prono… Läs mer

… för komma mellan satserna. Du kan också välja att skriva ”men”, om det är vad du menar. När två huv… Läs mer

Det beror på. Om det du vill säga syftar på den centrala myndigheten bör du skriva med stor bokstav… Läs mer

Det beror på. Om det du vill säga syftar på den centrala myndigheten bör du skriva med stor bokstav… Läs mer

Nej, det kan man inte. Grundregeln är att procenttecken (%) bara kan skrivas ut efter tal som är sk… Läs mer

…ig form. Det finns därför egentligen inga skäl att skriva ”skall”. Den äldre formen kan dessutom lät… Läs mer

Båda varianterna går bra. Tidigare har det setts som fel att utelämna att, och det är fortfarande v… Läs mer

… får rätt webbadress är det därför bäst att skriva ut hela. Tänk på att du inte behöver stryka under… Läs mer