Du sökte efter "Skall försäkringskassan skrivas med stor eller lit" och fick 87 träffar

Sedan 2007 skrivs lagar och förordningar med ”ska”, och det anses alltså inte längre som en vardagl… Läs mer

Namn på politiska partier skrivs med stor begynnelsebokstav: Moderaterna, Socialdemokraterna, Cente… Läs mer

Skriv som på svenska med stor bokstav. Detta gäller både för namn på originalspråk och översatta na… Läs mer

Helg- och kalenderdagar skrivs med liten bokstav: jul, påsk, annandag jul, första maj, pingst, alla… Läs mer

Nej, i löptext skriver man titlar med liten bokstav: professor Dahlén, greve Ahnheim, sir Paul McCa… Läs mer

Skriv stor bokstav på första ordet och liten bokstav på de andra orden: Statens järnvägar, Holmen p… Läs mer

mot syftar på samhällsfunktionen bör du skriva med liten bokstav: ”Det ryktas att polisen inte… Läs mer

man bara ut kortformen av myndighetens namn är det liten bokstav som gäller: tingsrätten, departemen… Läs mer

Ja, det är det. Att använda ”Han är lika stor som mig” eller ”han är större än mig” har länge varit… Läs mer

… på meningen som föregår listan bör man skriva med liten bokstav och endast ha punkt efter det sista… Läs mer