Du sökte efter "På väg" och fick 89 träffar

Båda varianterna går bra, men skriv hellre isär. … Läs mer

…ar subjektsform (de) respektive objektsform (dem), samma sätt som exempelvis vi/oss, jag/mig elle… Läs mer

…es av vatten) där det kan vara svårt att avgöra om eller i är rätt preposition. Normalt använder … Läs mer

…nen” eftersom det är vanligast. Om man söker Google verkar ”jobbar i hamnen” va… Läs mer

Att detta sätt använda så i meningar gör dem oftast talspråkliga. Därför är så bäst att undvika…. Läs mer

Säg hellre ”jag jobbar i hamnen” eftersom det är vanligast. Om man söker Google verk… Läs mer

…r man tidigare rekommenderat att placera genitiv-s detta led, här Kungen. I dag är rekommendation… Läs mer

Skriv som svenska med stor bokstav. Detta gäller både för namn originalspråk och översatta na… Läs mer