Du sökte efter "När använder man ck " och fick 97 träffar

…, i detta fall människor. Många sådana här ord kan man redan använda för att beteckna individer inom… Läs mer

  Liten använder du för att beskriva substantiv med n-genus, det vill säga sådana som man kan … Läs mer

Oftast är det förledet som styr om en sammansättning ska skrivas med foge-s eller inte. Man brukar … Läs mer

…kt fortsättning på meningen som föregår listan bör man skriva med liten bokstav och endast ha punkt … Läs mer

Tidigare har man kunnat använda han som ett slags könsneutralt pronomen när man syftar på både kvin… Läs mer

Sen har länge setts som en vardaglig variant av sedan. Men gränserna har under de senaste åren sudd… Läs mer

… Följer flera meningar på varandra efter kolon bör man ha stor bokstav på meningen som följer: &#822… Läs mer

  Benämningar på religiösa storheter skrivs traditionellt med stor bokstav när man syftar på j… Läs mer

… rädd) har ingen etablerad form för t-ord (ord som man kan sätta ett framför, till exempel träd elle… Läs mer