Du sökte efter "Genitiv -s efter förkortning med stora bokstäver" och fick 34 träffar

Om meningen har frågeform är det naturligast att skriva frågetecknet först, dvs. ?!. … Läs mer

Om Maja och Frank har ett hus tillsammans, skriv Maja och Franks hus. Om de har varsitt hus, skriv … Läs mer

jard och miljon. Om du ska skriva förkortningar på stora tal ihop med kr, är det bäst att använda va… Läs mer

citatet utgörs av ett ord eller en fras och kommer efter kolon placerar du punkten efter citatet: Ha… Läs mer

det är vad du menar. När två huvudsatser radas upp efter varandra på det här sättet kallas det för sLäs mer

I talat språk och skriftspråk där man strävar efter att vara talspråksnära går det bra att använda … Läs mer

att använda en förkortning. Om du skriver en text med lite utrymme är dock förkortningar bra att an… Läs mer

  Skriv hen både i subjekt- och objektsform: ”Hen kommer att träffa mig”, ”J… Läs mer