Du sökte efter "Demonstrativa pronomen" och fick 4 träffar

Tidigare har man kunnat använda han som ett slags könsneutralt pronomen när man syftar på både kvin… Läs mer

… kallad nominalfras, det vill säga ett substantiv, pronomen eller egennamn med dess eventuella bestä… Läs mer

…et lätt uppfattas som avståndstagande. Att använda pronomen gör också texten mer varierad och på så … Läs mer

  Båda varianterna går bra. Pronomenen de och dem betecknar subjektsform (de) respektive objek… Läs mer