Du sökte efter "Båda" och fick 21 träffar

Båda varianterna, god dag och goddag, är korrekta. … Läs mer

Båda alternativen räknas numer som korrekta. Men det går inte att byta ut innan mot före i alla sam… Läs mer

  Båda varianterna går bra, men det kan vara bra att veta att ner kan uppfattas som en mer var… Läs mer

Båda varianterna går bra. Juice är vanligare men jos har en enklare stavning. … Läs mer

Båda varianterna går bra. Sorts och slags är genitivvarianter av orden sort och slag. Sort är ett s… Läs mer

Båda varianterna går bra. … Läs mer

…ig är objektet i samma huvudsats. Därför är numera båda varianterna korrekta i såväl tal som skrift…. Läs mer

  Båda varianterna går bra. Pronomenen de och dem betecknar subjektsform (de) respektive objek… Läs mer