Du sökte efter "å eller o" och fick 5 träffar

Huvudregeln är att använda bokstäver för tal mellan ett och tolv. För högre tal använder man normal… Läs mer

…tillfälliga fraser kan nämligen flertydighet eller otydlighet uppstå: Den lilla mannen i rockens gal… Läs mer

…;, ”från 12 till 19”, ”mellan 13 och 19”. … Läs mer

Nej, euro böjs inte när det handlar om belopp. Det heter alltså en euro, tio euro, tjugo euro. Dets… Läs mer