Du sökte efter "Äldre än jag eller mig" och fick 20 träffar

…” syftar mer på en successiv process kring starten än vad ”starta” gör. Det finns flera sådana här u… Läs mer

Om du syftar på trådlöst nätverk, skriv hellre wifi än wi-fi. Om du däremot menar branschorganisati… Läs mer

a mening på en ny rad och med liten bokstav: ”Hej, jag blir sen till mötet…” … Läs mer

…är sättet, det är snarare mindre uppseendeväckande än om man skulle använda de latinska singularform… Läs mer

…lltså mejl och e-post (att mejla och skicka e-post eller att e-posta) bättre att använda än den enge… Läs mer

missförstås som ord: t o m – tom, m a o – Mao, e l eller el – el. Vissa förkortningar skrivs dock al… Läs mer

…där siffrorna är centrala, som till exempel priser eller tidtabeller, skrivs normalt alla tal med si… Läs mer

…rja, sluta, pröva, och tendera. En god tanke om du ändå skulle bli osäker, är att ett att för mycket… Läs mer

… på kön. Att hitta på nya titlar såsom taleskvinna eller sjukskötare är oftast onödigt. Om det finns… Läs mer