Du sökte efter "Äldre än jag eller mig" och fick 20 träffar

Ja, det är det. Att använda ”Han är lika stor som mig” eller ”han är större än mig” har länge varit… Läs mer

…g. Så länge den andra satsen förklarar, preciserar eller modifierar den andra går det bra att skriva… Läs mer

Skriv sjyst eller schyst. Dessa varianter följer mönstret hos andra svenska ord bättre än schysst o… Läs mer

…Nyordslistan är ett urval av de ord som tillkommit eller etablerat sig i språket under det gångna år… Läs mer

…ärför egentligen inga skäl att skriva ”skall”. Den äldre formen kan dessutom lätt uppfattas som ålde… Läs mer

  Skriv hen både i subjekt- och objektsform: ”Hen kommer att träffa mig”, ”J… Läs mer

…dem), på samma sätt som exempelvis vi/oss, jag/mig eller han/honom. Oftast är det lätt att skilja på… Läs mer

…lig variant av ordet, och är dessutom mer ovanligt än morgnarna.   … Läs mer

…da ordet ömsevinst, som också är mer lätthanterlig än den andra varianten. … Läs mer

Inte är mer neutralt än ej och icke, som de flesta uppfattar som mer formella och ålderdomligare. I… Läs mer